tdb2: unify tdb1_store into tdb_store
[ccan] / ccan / tdb2 / test / run-tdb1-nested-transactions.c
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: unify tdb1_store into tdb_store
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: unify tdb1_delete into tdb_delete.
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: unify tdb1_fetch into tdb_fetch
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: unify tdb1_store into tdb_store
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: unify tdb1_open into tdb_open
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: add TDB_ATTRIBUTE_TDB1_HASHSIZE
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: make tdb1_open use attributes for logging, hash...
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: merge tdb1_context into tdb_context.
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: Make TDB1 code use TDB2's open flags.
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: Make tdb1 share tdb_store flags, struct tdb_data...
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: make TDB1 code use tdb2's TDB_ERROR and tdb_logerr()
2011-08-31 Rusty Russelltdb2: test: import tdb1's tests.