tdb: handle processes dying during transaction commit.
[ccan] / ccan / tdb / lock.c
index 280e3679e3762e8ede315b300b61abf8d5e13ef6..2a6f1230c9d7308b83592771ec03de5d7f5a95f1 100644 (file)
@@ -309,10 +309,44 @@ int tdb_nest_lock(struct tdb_context *tdb, uint32_t offset, int ltype,
        return 0;
 }
 
        return 0;
 }
 
-/* lock a list in the database. list -1 is the alloc list */
-int tdb_lock(struct tdb_context *tdb, int list, int ltype)
+static int tdb_lock_and_recover(struct tdb_context *tdb)
+{
+       int ret;
+
+       /* We need to match locking order in transaction commit. */
+       if (tdb_brlock(tdb, F_WRLCK, FREELIST_TOP, 0, TDB_LOCK_WAIT)) {
+               return -1;
+       }
+
+       if (tdb_brlock(tdb, F_WRLCK, OPEN_LOCK, 1, TDB_LOCK_WAIT)) {
+               tdb_brunlock(tdb, F_WRLCK, FREELIST_TOP, 0);
+               return -1;
+       }
+
+       ret = tdb_transaction_recover(tdb);
+
+       tdb_brunlock(tdb, F_WRLCK, OPEN_LOCK, 1);
+       tdb_brunlock(tdb, F_WRLCK, FREELIST_TOP, 0);
+
+       return ret;
+}
+
+static bool have_data_locks(const struct tdb_context *tdb)
+{
+       unsigned int i;
+
+       for (i = 0; i < tdb->num_lockrecs; i++) {
+               if (tdb->lockrecs[i].off >= lock_offset(-1))
+                       return true;
+       }
+       return false;
+}
+
+static int tdb_lock_list(struct tdb_context *tdb, int list, int ltype,
+                        enum tdb_lock_flags waitflag)
 {
        int ret;
 {
        int ret;
+       bool check = false;
 
        /* a allrecord lock allows us to avoid per chain locks */
        if (tdb->allrecord_lock.count &&
 
        /* a allrecord lock allows us to avoid per chain locks */
        if (tdb->allrecord_lock.count &&
@@ -324,9 +358,28 @@ int tdb_lock(struct tdb_context *tdb, int list, int ltype)
                tdb->ecode = TDB_ERR_LOCK;
                ret = -1;
        } else {
                tdb->ecode = TDB_ERR_LOCK;
                ret = -1;
        } else {
-               ret = tdb_nest_lock(tdb, lock_offset(list), ltype,
-                                   TDB_LOCK_WAIT);
+               /* Only check when we grab first data lock. */
+               check = !have_data_locks(tdb);
+               ret = tdb_nest_lock(tdb, lock_offset(list), ltype, waitflag);
+
+               if (ret == 0 && check && tdb_needs_recovery(tdb)) {
+                       tdb_nest_unlock(tdb, lock_offset(list), ltype, false);
+
+                       if (tdb_lock_and_recover(tdb) == -1) {
+                               return -1;
+                       }
+                       return tdb_lock_list(tdb, list, ltype, waitflag);
+               }
        }
        }
+       return ret;
+}
+
+/* lock a list in the database. list -1 is the alloc list */
+int tdb_lock(struct tdb_context *tdb, int list, int ltype)
+{
+       int ret;
+
+       ret = tdb_lock_list(tdb, list, ltype, TDB_LOCK_WAIT);
        if (ret) {
                TDB_LOG((tdb, TDB_DEBUG_ERROR, "tdb_lock failed on list %d "
                         "ltype=%d (%s)\n",  list, ltype, strerror(errno)));
        if (ret) {
                TDB_LOG((tdb, TDB_DEBUG_ERROR, "tdb_lock failed on list %d "
                         "ltype=%d (%s)\n",  list, ltype, strerror(errno)));
@@ -337,18 +390,7 @@ int tdb_lock(struct tdb_context *tdb, int list, int ltype)
 /* lock a list in the database. list -1 is the alloc list. non-blocking lock */
 int tdb_lock_nonblock(struct tdb_context *tdb, int list, int ltype)
 {
 /* lock a list in the database. list -1 is the alloc list. non-blocking lock */
 int tdb_lock_nonblock(struct tdb_context *tdb, int list, int ltype)
 {
-       /* a allrecord lock allows us to avoid per chain locks */
-       if (tdb->allrecord_lock.count &&
-           (ltype == tdb->allrecord_lock.ltype || ltype == F_RDLCK)) {
-               return 0;
-       }
-
-       if (tdb->allrecord_lock.count) {
-               tdb->ecode = TDB_ERR_LOCK;
-               return -1;
-       }
-
-       return tdb_nest_lock(tdb, lock_offset(list), ltype, TDB_LOCK_NOWAIT);
+       return tdb_lock_list(tdb, list, ltype, TDB_LOCK_NOWAIT);
 }
 
 
 }
 
 
@@ -491,6 +533,21 @@ int tdb_allrecord_lock(struct tdb_context *tdb, int ltype,
        tdb->allrecord_lock.ltype = upgradable ? F_WRLCK : ltype;
        tdb->allrecord_lock.off = upgradable;
 
        tdb->allrecord_lock.ltype = upgradable ? F_WRLCK : ltype;
        tdb->allrecord_lock.off = upgradable;
 
+       if (tdb_needs_recovery(tdb)) {
+               bool mark = flags & TDB_LOCK_MARK_ONLY;
+               tdb_allrecord_unlock(tdb, ltype, mark);
+               if (mark) {
+                       tdb->ecode = TDB_ERR_LOCK;
+                       TDB_LOG((tdb, TDB_DEBUG_ERROR,
+                                "tdb_lockall_mark cannot do recovery\n"));
+                       return -1;
+               }
+               if (tdb_lock_and_recover(tdb) == -1) {
+                       return -1;
+               }
+               return tdb_allrecord_lock(tdb, ltype, flags, upgradable);
+       }
+
        return 0;
 }
 
        return 0;
 }