petitboot
15 years agoInitial gitification of petitboot
Jeremy Kerr [Mon, 2 Apr 2007 00:31:10 +0000 (10:31 +1000)]
Initial gitification of petitboot

Start a git repo for petitboot, sources from Ben Herrenschmidt
and Jeremy Kerr.

Signed-off-by: Jeremy Kerr <jk@ozlabs.org>
Signed-off-by: Benjamin Herrenschmidt <benh@kernel.crashing.org>