Update item text on edit
[petitboot] / ui / ncurses / nc-cui.c
2009-07-09 Geoff LevandUpdate item text on edit
2009-07-09 Geoff LevandRemove unused ked status ked_boot.
2009-07-09 Geoff LevandRemove nc menu description
2009-07-09 Geoff LevandCUI add empty item
2009-07-09 Geoff LevandFix CUI scroll
2009-07-09 Geoff LevandAdd CUI countdown timer
2009-07-09 Geoff LevandFix nc-cui comment
2009-06-30 Geoff LevandAdd ncurses UI support