]> git.ozlabs.org Git - petitboot/history - ui/ncurses/pb-cui.c
Fixups for 'make dist'
[petitboot] / ui / ncurses / pb-cui.c
2009-07-09 Geoff LevandAdd ncurses joystick support
2009-07-09 Geoff LevandRemove nc menu description
2009-07-09 Geoff LevandCUI add empty item
2009-07-09 Geoff LevandAdd generic CUI program