po: translation updates
authorJeremy Kerr <jk@ozlabs.org>
Fri, 18 Sep 2015 01:34:28 +0000 (09:34 +0800)
committerJeremy Kerr <jk@ozlabs.org>
Fri, 18 Sep 2015 01:39:05 +0000 (09:39 +0800)
commit087b45f8977bf63997e4772666e1daee9cd0aa30
tree9aa36b85ce452010313d35fdb3f3b9a61bdd3336
parent77108275fe6c5cefa1b7d330a3acf48c12275230
po: translation updates

Signed-off-by: Jeremy Kerr <jk@ozlabs.org>
po/de.po
po/es.po
po/fr.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po